Blog

6 rad, co dělat již nyní, aby Vám stát v budoucnu nahradil škody způsobené krizovými opatřeními

Stát opakovaně deklaruje, že s následky současné krize pomůže všem od velkých firem po drobné živnostníky. Jeho povinnost nahradit škodu je ostatně zakotvena i tzv. krizovým zákonem. Bohužel současná situace je natolik specifická, že dnes nelze s jistotou říci, zda a v jaké výši bude stát škody skutečně hradit, kdo na toto odškodnění dosáhne a co bude vůbec považováno za škodu (zejména sporná je otázka ušlého zisku). Totéž platí o jiných formách státní pomoci podnikatelům. Chcete-li minimalizovat své ztráty a pokud možno zvýšit své šance na to, aby Vás stát v budoucnu odškodnil, měli byste se řídit těmito 6 radami:

1) Buďte bdělými a informovanými podnikateli

Sledujte v nadcházejících týdnech a měsících aktuální informace nejen o náhradách škod, ale i o ostatních formách státní pomoci. Některé subvence jsou omezeny svým rozpočtem a mohou být vyčerpány velmi brzy. Reagovat je třeba poměrně rychle, vyplatí se být aktivní a nečekat, až Vám stát něco sám zaplatí. V současné době doporučujeme se zajímat například o Program COVID II. spočívající ve státních zárukách za úvěry podnikatelů u komerčních bank.

2) Předcházejte škodám

Splnění prevenční povinnosti je základem pro úspěšné uplatňování následných škod. Pokud Vám vznikne škoda, které jste však při zachování obvyklé opatrnosti mohli předejít zcela či zčásti, nepočítejte s tím, že Vám bude plně uhrazena. Povinnost předcházet škodám jistě nesplní podnikatel, který krátce před nařízeným uzavřením své prodejny, které bylo již všeobecně očekáváno, nakoupil velké množství zboží podléhajícího rychlé zkáze. Každá škoda, která by měla být nahrazena, musí vzniknout také v příčinné souvislosti s nařízenými krizovými opatřeními (zde očekáváme velké výkladové problémy, které asi vyřeší až soudní praxe).  

3) Upravte své smluvní vztahy

Kontaktujte své obchodní partnery a zákazníky a dohodněte si posunutí termínů dodávek. Vše čiňte nejlépe písemnou formou, a to i tehdy, když samotný závazek nebyl v písemné formě ujednán.

Jste-li dodavateli a nemůžete dočasně dodržet termíny, snažte se přesvědčit své odběratele, že plnění z Vaší strany může být zpožděno, ale že celkové splnění ohroženo není (např. dokončení díla, dodání zboží). Uvádějte svým smluvním partnerům pravdivé informace, podpořte svá tvrzení konkrétními skutečnostmi svědčícími o nemožnosti splnit termíny. Neváhejte svým zákazníkům nabídnout slevu či jinou výhodu. I toto je cesta k minimalizaci škod. Pokud mají Vaši odběratelé naopak momentální potíže s placením, zkuste jim také vyjít vstříc, odložte jim zaplacení faktur a povolte splátky. I zde postupujte však obezřetně, abyste se sami nedostali do platební neschopnosti.

Jste-li odběrateli (zákazníky), snažte se pochopit situaci svých dodavatelů. Dohodněte se na posunutí termínů, neuplatnění smluvních sankcí apod. Pokud sami jste dále dodavateli jiných zákazníků, zkuste řešit svou situaci komplexně. Řešení s Vaším dodavatelem by mělo jít ruku v ruce s řešením s Vaším zákazníkem.

4) Zajišťujte doklady o svých ztrátách a škodách

Využijte určitý čas, kdy se nemůžete přímo věnovat své činnosti i k tomu, abyste si udělali pořádek ve svém účetnictví, uschovávejte veškeré doklady dokládající vzniklé škody. Na uplatnění všech škod později nebudete mít dlouhou lhůtu. Pokud v době krátce po skončení všech krizových opatření budete disponovat všemi nezbytnými doklady a ještě přehledně uspořádanými, velmi to usnadní a zrychlí proces vyčíslení škod, jejich právní kvalifikaci a případné uplatnění. Co nebudete moci prokázat, nedostanete uhrazeno. Neváhejte zapojit do tohoto procesu i své zaměstnance. Po návratu k běžnému provozu budou mít jistě mnoho jiné práce, nyní Vám mohou pomoci s administrativou, zajišťováním a tříděním dokladů.

5) Spolupracujte

Zvažte, zda můžete postupovat společně se svými kolegy a konkurenty, kteří řeší jistě úplně stejnou situaci. Kontaktujte své profesní či jiné organizace. Otázka, do jaké míry bude pomoc podnikatelům či celým odvětvím poskytnuta, není jen věcí právní, ale i politickou. Čím více bude Váš obor podnikání slyšet, tím větší šance je, že Vás někdo vyslyší. Jste-li významnými subjekty ve svém oboru, využijte svého vlivu. Inspirovat se můžete třeba u osobností v oblasti gastronomie, které se již obrátily na vládu a bojují za celý svůj obor, více si můžete přečíst zde.

6) Využijte odborné pomoci

Neváhejte se obrátit na advokáty, daňové poradce a účetní a spolupracujte s nimi na výše uvedených krocích i na následném procesu uplatnění škod. Zapojení odborníků do celého procesu může Vaše šance na náhradu škody výrazně zvýšit. Pokud budete od počátku postupovat s odbornou péčí a s pomocí specialistů, budete patrně disponovat ve správný okamžik lépe připravenými podklady a budete mít lepší představu, co můžete očekávat a s čím naopak počítat nemůžete. Lépe si tak budete moci připravit plány na další období. Odborníci Vám také pomohou vyvarovat se zbytečných snah, které můžete raději soustředit na vlastní podnikání, a zbytečných chyb, kterými byste se mohli o náhradu škody připravit.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.