O nás

Na tom, kdo se stará o Vaše právní záležitosti, záleží.

Právo nás baví a snažíme se, aby to na naší práci i výsledcích bylo vidět! K řešení úkolů přistupujeme kreativně a současně velmi precizně. Nabízíme klientům nové služby, moderní přístup, a přitom tradiční kvalitu, jistotu a hodnoty. Za dobu existence kanceláře, od roku 2007, jsme se přesvědčili, že naše cesta je správná. Klienti se do naší kanceláře vracejí, s řadou podnikatelů a společností jsme navíc navázali dlouhodobou spolupráci. I díky využívání nejmodernějších technologií zůstáváme kanceláří malou, která neztrácí osobní kontakt se svými klienty.


Po celou dobu existence kanceláře stavíme na čtyřech základních pilířích:

Klienti

Klienti jsou pro nás partnery a součástí týmu, který se podílí na celkovém výsledku. Klienty známe, oni znají nás. Záleží nám na tom, jak jejich případ nebo transakce dopadne. Nedodáváme jen řešení, tvoříme s nimi výsledek, a nejsme spokojeni, dokud společně nedosáhneme předem vytyčeného cíle.

Klientům garantujeme absolutní diskrétnost, loajalitu, bezpečnost všech předaných dat, klientsky příznivé nastavení cen našich služeb.

Znalosti a dovednosti

Naše znalosti nejsou jen teoretické, ale i praktické, vycházející z mnohaleté a velmi pestré advokátní praxe. Díky dosavadnímu generálnímu zaměření a poskytování právních služeb ze všech základních oblastí práva máme všeobecný právní přehled a jsme schopni nahlížet na Vaše právní problémy s jistým nadhledem, napadají nás řešení, která by nás asi dříve nenapadla, a jsme schopni Vám poskytovat skutečně komplexní právní poradenství. Své znalosti neustále prohlubujeme soustavným studiem zejména soudní judikatury a nejnovější odborné literatury. Při naší práci dále používáme nejlepší právní software na trhu, pravidelně se účastníme odborných školení a seminářů. V rámci řešení jednotlivých případů spolupracujeme s mnoha odborníky z řad soudních znalců, lékařů, soudních překladatelů a tlumočníků a s mnoha jinými specialisty.

Etické zásady

Máme nastavena vlastní, poměrně přísná etická pravidla:

  • Zakládáme si na poctivém, čestném a slušném chování (nejen) vůči svým klientům.
  • Oprávněné zájmy našich klientů mají vždy přednost před našimi vlastními zájmy i před naším ohledem na jiné advokáty.
  • Informace, které jsme od klientů nebo o klientech získali v souvislosti s poskytováním právní služby, zůstávají předmětem striktní povinnosti mlčenlivosti, a nemohou být použity k jejich újmě.
  • Neslibujeme klientům zaručené výsledky, ale snažíme se udělat maximum pro to, aby pro ně byl konečný výsledek co nejpříznivější.
  • Za své služby účtujeme spravedlivou odměnu, zohledňujeme jak obtížnost a hodnotu předmětu služby, tak finanční situaci klientů. V odůvodněných případech jsme ochotni zastupovat klienty bez nároku na odměnu, nebo za výrazně sníženou odměnu (viz. PRO BONO).

Bezpečnost a moderní technologie

Při naší práci se neobejdeme bez nejmodernějších informačních technologií a speciálního softwaru, který nám umožňuje pracovat s daty klientů a řešit jejich požadavky, ať jsme v kanceláři, nebo na jednání nebo třeba na dovolené. Advokátní spisy vedeme standardně v elektronické formě, pracujeme samozřejmě i s listinnými částmi spisu. Ke spisu má přístup jen předem stanovený okruh členů našeho týmu. Elektronická podoba umožňuje dálkový přístup do spisu z tabletu i mobilního telefonu, celý přístup je však důsledně zabezpečen. Automaticky jsou hlídány veškeré lhůty a neustále prověřujeme, kdy se naposledy se spisem pracovalo. Nemůže se tedy stát, že Váš spis bude ležet měsíce nedotčen.

Otázku bezpečnosti dat našich klientů máme vyřešenou rovněž prostřednictvím speciálních softwarových řešení, kdy jsou veškerá data uložena na speciálních serverech Amazonu ve Frankfurtu a jsou zabezpečena 256bitovým AES klíčem, který má v držení jen advokátní kancelář. Systém je tak stále dostupný a díky šifrovacím možnostem také maximálně bezpečný. Dokumenty jsou šifrovány tak, že klíče k nim má v držení pouze advokát, nikoli poskytovatel či kdokoli jiný. Data jsou chráněna německým právním řádem, který patří k nejstriktnějším vzhledem k vydávání uložených dat státním orgánům. Tím je zaručena vyšší právní ochrana než u dat na českých serverech. Dokumenty a data všech klientů jsou každodenně křížově zálohovány na více místech. Pokud by došlo k odcizení jakéhokoli počítače z naší kanceláře, Vaše data zůstanou nedotčena, protože jsou uložena mimo kancelář. Zeptejte se Vašeho právního zástupce, jak chrání Vaše data on!

Náš tým

Jsme tu pro Vás

Mgr. Pavla Mikulášová

Mgr. Pavla Mikulášová

advokátní koncipientka

Ing. Lucie Pospíšilová

Ing. Lucie Pospíšilová

vedoucí kanceláře

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.