Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje právní služby v oblasti pracovního práva zaměstnavatelům i zaměstnancům.

Pro zaměstnavatele

Nabízíme Vám provedení pracovněprávního auditu ve Vaší společnosti, kdy prověříme veškeré pracovněprávní dokumenty, identifikujeme nedostatky a rizika, navrhneme změny, tyto zakomponujeme do stávající dokumentace, případně vytvoříme dokumentaci zcela novou.
Zaměstnavatelům pomáháme při rozvazování pracovních poměrů s jejich zaměstnanci, a to již od okamžiku vzniku jejich záměru rozvázat pracovní poměr, přes fázi přípravy veškerých dokumentů až po zastoupení v případném sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru a o náhradu mzdy.   
Jsme advokátní kanceláří specializovanou na oblast pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Co nabízíme

  • přípravu pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné odpovědnosti, konkurenčních doložek,
  • právní audit všech pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele,
  • kompletní agendu rozvázání pracovního poměru,
  • zastupování v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru a o nároky z toho plynoucí,
  • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců,
  • právní poradenství a zastupování ve věcech diskriminace na pracovišti a rovného zacházení se zaměstnanci.

Pro zaměstnance

Poskytujeme kvalitní právní ochranu zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr v rozporu se zákonem. Jsme si vědomi, že zaměstnanci jsou na svém zaměstnání zpravidla existenčně závislí, a jejich ochranu proto pojímáme velmi důsledně. Náš pragmatický a na výsledky orientovaný přístup nám umožňuje poskytnout adekvátní ochranu právům a zájmům našich klientů bez ohledu na ekonomickou a personální sílu zaměstnavatele.
V odůvodněných případech, kdy je předmětem poskytovaných služeb spor o finanční částku (zejména spory o náhradu mzdy či o nároky z pracovních úrazů), jsme připraveni zastupovat zaměstnance za tzv. podílovou odměnu, která je založena na principu „no win, no fee“ („nic nezískáme, nic neplatíte“).

Co nabízíme

  • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců,
  • zastupování v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru a o náhradu mzdy,
  • problematiku odstupného,
  • právní poradenství a zastupování ve věcech diskriminace na pracovišti a rovného zacházení se zaměstnanci.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.