Lékaři a zdravotnická zařízení

Pro lékaře a zdravotnická zařízení vytvoříme zázemí pro řešení kompletní právní problematiky od řešení specifik práce ve zdravotnictví z pohledu pracovního práva, přes otázky povinnosti mlčenlivosti a vedení a zpřístupňování zdravotnické dokumentace až po otázky odpovědnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb, soukromoprávní i trestní. Zabýváme se i právními aspekty medicínského výzkumu a poskytování některých zdravotních služeb prováděných za zvláštních podmínek. Zdravotnickým zařízením nabízíme dlouhodobou spolupráci, v rámci níž jim budeme poskytovat běžné konzultace (telefonické, e-mailové i osobní), sepis všech důležitých právních dokumentů, řešení sporů s dodavateli, pacienty i zaměstnanci a publikaci pravidelných novinek na poli medicínského práva.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oboru podnikání

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.