Pojistné právo

V rámci agendy pojišťovacího práva poskytujeme komplexní právní služby klientům při uplatňování nároků na pojistné plnění vůči pojistitelům, zvláště pak v souvislosti s újmami na zdraví. Spolupracujeme se soudními znalci a dalšími odborníky všech potřebných oborů, zejména pak zdravotnictví, bezpečnost práce, ekonomika, doprava a dalších. Dbáme na to, aby posudky našich klientů byly zpracovávány odborníky uznávanými ve svém oboru, a dosahovaly tak vysoké kvality. Přebíráme zastoupení klientů z celé ČR i ze zahraničí. Agendu odškodnění jsme ve většině případů schopni řešit s klienty i on-line.

Naše služby jsou kvalifikované, profesionální a přinášejí výsledky. Zastupovali jsme již stovky klientů, sepsali jsme jejich jmény tisíce přípisů pojišťovnám a dalším institucím, podali jsme desítky žalob k vymožení pojistného plnění. Zaměřujeme se především na nejzávažnější případy, pro které máme připraveny speciální metody postupu. Nemusíte se však bát na nás obrátit byť jen s drobnými újmami na zdraví. Žádný případ pro nás není příliš malý a každému věnujeme potřebnou péči. Poškozené ve věcech nároků na pojistná plnění zastupujeme obvykle za tzv. podílovou odměnu, která je založena na principu „no win, no fee“ („nic nezískáme, nic neplatíte“).

Zabýváme se odškodněními

 • újem při dopravních nehodách,
 • pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • školních úrazů,
 • úrazů registrovaných sportovců,
 • úrazů na chodníku,
 • cestujících v letecké dopravě: náhrada za zpožděný let, náhrada za ztracené zavazadlo, náhrada za zmeškaný let
 • a dalších.

V rámci agendy pojišťovacího práva dále nabízíme právní služby pojistitelům při právním posouzení a řešení jednotlivých pojistných případů, zvláště pak v souvislosti s újmami na zdraví.

Co nabízíme

 • kompletní vyřízení pojistné události za klienta – zajištění podkladů, uplatnění u pojistitele,
 • specializaci na uplatnění újem na zdraví utrpěných při dopravních nehodách,
 • zastoupení v soudních sporech vedených proti pojišťovnám či České kanceláři pojistitelů,
 • zastupování pojišťovacích agentů, makléřů a obchodních zástupců působících v oblasti pojišťovnictví,
 • zastupování pojistitelů, jejich právní podpora a řešení konkrétních sporů.  

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.