Rozvody a manželské majetkové právo

Zastupujeme klienty ve věcech rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů. Provedeme Vás rozvodovým řízením od A do Z a vždy budeme usilovat o takové řešení, které pro Vás bude nejméně nákladné a nejméně časově i psychicky zatěžující. Poskytujeme poradenství při nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a ohledně dluhů spadajících/nespadajících do SJM. Řešíme vztah podnikání a SJM.

Co nabízíme

  • zastoupení v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů,
  • zastoupení v řízeních ve věcech péče o nezletilé děti,
  • zajišťujeme poradenství ve věcech smluvních modifikací společného jmění manželů,
  • poradenství ohledně dopadů podnikání jednoho či obou manželů na SJM.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.