Pro bono

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší firemní kultury. Jsou lidé, kteří nemají prostředky na zajištění advokáta. Snažíme se pomoci i některým z těchto potřebných, kterým nabízíme právní služby za zvýhodněných podmínek, v odůvodněných případech pak zcela zdarma. Jsme připraveni převzít zastoupení až 12 klientů ročně zcela bez nároku na odměnu za zastupování, tedy každý měsíc jednoho klienta. Vhodné příjemce těchto bezplatných služeb si vybíráme sami podle vlastních kritérií, na tyto služby není žádný právní nárok. Zohledňujeme zejména tato kritéria: neuspokojivé sociální poměry klienta, potřebnost právního zastoupení, lokalita (až na výjimky přijímáme bezplatné zastoupení pouze klientů z Jihomoravského kraje), upřednostňujeme případy spadající do hlavních oblastí našich specializací.

Veškeré žádosti o poskytnutí právní služby pro bono zasílejte výhradně písemně na e-mail: probono@advokat-juran.cz. Do žádosti uveďte důvody, pro které by Vám měla být služba poskytnuta zdarma či za sníženou odměnu (můžete být následně vyzváni k doložení těchto důvodů), a stručný popis Vašeho případu.

S ohledem na možné velké zatížení žádostmi o služby pro bono negarantujeme naši odpověď na každou žádost o poskytnutí služby. Pokud Vám nebude doručena naše odpověď na Vaši žádost do 30 dnů, mějte, prosím, za to, že Vaše žádost nebyla vybrána pro poskytnutí bezplatné služby. Vaši žádost nelze v žádném případě vyřídit jakkoli telefonicky či osobním jednáním. Prosíme, abyste nezatěžovali naši kancelář telefonickými dotazy na služby pro bono. Takový postup je pro nás vždy důvodem daný případ odmítnout.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.