V oblasti nemovitostního práva disponujeme mnohaletými zkušenostmi ze stovek realitních transakcí. Osvědčenou službou, kterou využívají naši klienti z celé ČR i ze zahraničí již od roku 2007, je ⓔSMLOUVA (dříve Sepis smlouvy on-line). Výhodou je objednání všech potřebných dokumentů z pohodlí domova, rychlé zpracování a zpravidla nižší cena sepisu listin. Zabýváme se všemi typy sporů, jejichž předmětem jsou nemovitosti, jako jsou spory o určení vlastnictví, o neplatnost smlouvy o převodu nemovitostí, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví atd.

Co nabízíme

  • sepis kupních, darovacích a směnných smluv včetně možnosti využít službu ⓔSMLOUVA,
  • kontrolu a úpravy kupních, darovacích, směnných, zástavních, rezervačních a zprostředkovatelských smluv včetně možnosti využít službu RⓔVIZE,
  • advokátní úschovu kupní ceny,
  • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízeních před katastrálními úřady,
  • komplexní právní poradenství ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví včetně zastupování ve složitých soudních sporech,
  • zastupování ve sporech o určení vlastnictví a neplatnost kupních smluv,
  • rozdělení práva k budově na vlastnické právo k jednotkám, převod jednotek, založení společenství, případně navazující likvidace bytových družstev,
  • právní poradenství ve věcech veřejných dražeb, komplexní právní podpora dražebníků.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.