Dopravní právo

Specializujeme se na oblast dopravního práva, zejména pak na problematiku dopravních nehod, když toto zaměření bezprostředně souvisí i s hlavní specializací kanceláře na problematiku náhrad za újmy na zdraví. Oblastí dopravního práva se však zabýváme v celém jejím komplexu zasahujícím hned do několika právních odvětví podle jejich tradičního členění. Poskytujeme také kvalifikovanou obhajobu osobám obviněným z přestupku či správního deliktu v oblasti dopravy. U běžných dopravních přestupků doporučujeme využít služeb advokáta specializovaného na danou problematiku zejména tehdy, kdy je obviněný ohrožen vysokou sankcí, a to buď v podobě vysoké finanční pokuty (sankce), nebo zákazem činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, tedy dočasnou ztrátou řidičského oprávnění, která může někdy vést až k výpovědi ze zaměstnání, a to nejen u profesionálních řidičů, a k dalším vážným potížím v běžném životě. 

Co nabízíme

  • náhradu nemajetkové újmy na zdraví a majetkové škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou včetně komplexního právního zastoupení poškozených,
  • řešení přestupků a jiných správních deliktů vyplývajících ze zákona o silničním provozu,
  • řešení přestupků a jiných správních deliktů souvisejících s užíváním a ochranou pozemních komunikací,
  • řešení správních deliktů v oblasti taxislužby, autobusové a autokarové dopravy a provozování autoškol,
  • právní poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel včetně zastupování v řízeních s Českou kanceláří pojistitelů,
  • obhajobu v případech trestných činů souvisejících s dopravou, zejména pak v souvislosti s dopravními nehodami.

Kontaktujte nás

Jsme tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat s vašimi dotazy, připomínkami, náměty či poptávkami.

Služby dle oblasti specializace

Mgr. Petr Juráň, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 11674, IČO: 714 66 282, adresa sídla Čechyňská 439/23a, 602 00 Brno a adresa pobočky Svitavská 2383/1b, 678 01 Blansko.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla s účinností od února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


COOKIES   |   ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


© 2017 Advokátní kancelář JURÁŇ. Created by RAAi.